Orzeczenie o niepełnosprawności

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Poradnik

X/X
W przypadku, gdy nasz bliski choruje przewlekle, warto wystąpić  z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zajmują się tym Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdujące się w każdej gminie czy powiecie. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest niezbędne w...

 

Rekomendowane produkty